12 Apr 2010, 1:52am
общо
Автор: Асен Генов

коментиране
 • С помощта на:

 • Фондацията

  ФОНДАЦИЯ “14 ЯНУАРИ”

  е регистрирана на 23 март 2010 г. от СГС по фирмено дело 192/2010 г., като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Учредена е от Константин Павлов – Комитата, Асен Генов и Илия Марков.

  Целите на фондацията са:

  • Развитие на информационното общество;
  • Провеждане на граждански контрол върху институциите;
  • Подпомагане на гражданите при осъществяването на цифровите им права;
  • Развитие на отворените технологии;
  • Развитие на свободните технологии;
  • Образование в областта на цифровите права, свободните и отворените технологии;
  • Защита на човешките и гражданските права.

  БУЛСТАТ: 175859960

  Банкова сметка:
  BG92PRCB92301146481314 (USD)
  BG59PRCB92301046481310 (BGN)
  BIC: PRCBBGSF

  retweet Фондацията