За нивото на “подслушване” в България за периода 2010-2014г.

IMG 20141218 152536 300x225 За нивото на “подслушване” в България за периода 2010 2014г.На 18. декември Фондация „Четиринадесети януари“ представи резултата от своето 4-годишно наблюдение и анализ за разрешаването на специални разузнавателни средства и достъп до трафични данни в България(включително в сравнение с други държави) за периода 2010-2014г.

Някои изводи от наблюдението:

Законови проблеми:

 1. Съществуват законови неясноти, които позволяват деформиране на статистиката в ущърб на гражданите:

  • В чл. 159 от НПК, както констатира и парламентарната комисия за контрол на СРС (през 2011г.), се позволява да се заобиколи контролния механизъм, предвиден в Закона за електронните съобщения при искане на разрешение за достъп до тези данни. Достъпът до трафични данни по този член драстично е нараснал през последните години и достига до половината от общия брой достъпи;

  • В т.нар. разрешения за продължаване на СРС не е достатъчно ясно направено разграничение между старо и ново разрешение, което изкривява статистиката на разрешените СРС до 25%. Най-общо казано – ако са събрани никакви данни или ако трябва да бъдат събрани допълнителни данни, годни за доказателство в съда или за нуждите на следствието. В двата случая обаче това би могло да бъде третирано и отчетено като ново разрешение;

  • Разбира се, трябва да споменем и въпроса за статистиката за разрешенията, които министърът на МВР може да издава, по силата на чл. 18 от ЗСРС. Поради предварителния характер на тези разрешения, достъп до трафични данни и употреба на СРС може да се извършва и без съдебно разрешение за 24 часа, където възникват въпроси за статистиката на тези разрешения и унищожаването на събраните данни;

Съдебна практика:

 1. Съдиите са затруднени при воденето на регистри и отчетност за издаваните от тях разрешения по отношение на ефективността, съхранението и унищожаването на информацията от употребата на СРС и достъпа до трафични данни поради неизяснената юридическа практика и различните информационни системи в отделните съдилища.

 2. При проведените разговори (интервюта) с наказателни съдии и експерти-юристи, установихме, че съществува и достатъчно голяма група на отказани разрешения за СРС или достъп до трафични данни, които не са отчетени, защото са били отказани неофициално, след неофициално искане;

 3. Очевиден проблем е и липсата на стандарт при предоставянето на информацията, както по отношение на начина на събиране, обработка и съхранени на информацията, така и по отношение на формата, в който е предоставяне при поискване. Притеснителен е и фактът, че при еднотипно запитване, някои съдилища предоставят значително различни данни към нас и към държавните институции:

  • Не всички съдилища съхраняват еднотипна информация, в пълния, поискан от нас обем и вид, въпреки, че данните, които някои съдилища не съхраняват, са от съществено значение за определяне на качеството при ползването на тази крайна мярка, например за СРС-тата или достъпа до трафични данни, използвани като ВДС и довели до присъди;
  • При предоставяне на данните се допускат съществени и необясними грешки в бройките, които засягат стотици физически лица, в рамките на само една календарна година;
  • Не е маловажно и това, че предоставените данни в огромния процент са необработваеми и почти негодни за вторична употреба (най-често това са сканирани документи, вместо да би бъдат изпратени файлове с обработваеми таблици);
  • Малка, но не без значение е и групата на ирационалните откази за достъп до обществена информация, без никакво логично или законово основание.

Негативни тенденции при статистическите данни, които установихме в процеса на наблюдение:

 1. Официално отчетените и събраните от нас, по ЗДОИ данни сочат устойчиво високи нива на употреба на СРС и достъп до трафични данни със съвсем лека тенденция към спад. Спадът обаче е относителен, защото данните могат съществено да се променят ако се отчетат по по-лошия за обществото манипулативен сценарий (чрез „продължения“ за СРС и по чл. 159 от НПК), описан в началото;

 2. Нивата на прилагане на тази крайна мярка на вмешателство в личния живот на гражданите са изключително високи на глава от населението, въпреки лекото занижаване в края на наблюдавания период:

  • сравнено с други страни, ние сме далеч от положителните примери на развити демокрации и близо до стойности на страни като Русия;

 3. Много ниска ефективност:

  • От една страна, броят на използваните СРС и на достъпа до трафични данни остава трайно много висок, от друга страна, тяхната ефективност в съдебната фаза е много ниска, като:

   • От 100% разрешени и приложени СРС, само 6.92% са годни ВДС;

   • От всички приложени СРС, само 2.31% са стигнали до осъдителна присъда;

   • От всички СРС влезнали в съда, около 34% са завършили с присъда;

   • От 100% разрешен достъп до трафични данни, само 0.06% са годни ВДС;

   • От всички разрешения за достъп до трафични данни, само 9.19% са завършили с присъда;

 4. Не всички съдилища, компетентни да издават разрешения за достъп до трафични данни, водят и могат да предоставят статистика за броя физически лица, засегнати от разрешенията за достъп. Тоест, част от данните дори не съществуват в момента, а трябва допълнително да бъдат изчислявани.

  • Това от една страна пречи да се измери цялостният социален ефект;

  • От друга страна, затруднена е и статистиката при ефективността на тази мярка в съдебното производство.

  • Очевидно, съществуват проблеми в статистическите служби на съда.

Това са основните изводи от наблюдението, обхванало периода 2010-2013, осъществено от фондация “Четиринадесети януари”. Подробности може да прочетете в самия доклад, а таблици с данните могат да Ви бъдат предоставени при поискване.

Може да се запознаете и с презентацията, подготвена по данни от доклада.

Фондация “Четиринадесети януари”

retweet За нивото на “подслушване” в България за периода 2010 2014г.

Покана за пресконференция — Какво ни обещаха политиците за последната година?

ПОЛИТИКЪТ
www.politikat.net
уеб-инструмент на
ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА
НАМАЛЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ЛИЦЕМЕРИЕ
25 август, 11:00, БТА
politikat logo Покана за пресконференция — Какво ни обещаха политиците за последната година?Преди близо година, на 27 септември 2010, стартирахме проекта www.politikat.net като уеб инструмент на гражданската инициатива за намаляване на политическото лицемерие.
Въпреки, че в началото на своя мандат министър-председателят забрани частицата “ЩЕ”, за близо година потребителите на сайтаwww.politikat.net записаха повече от 400 обещания, дадени от премиера и неговите колеги.
В навечерието на нов етап от политическия живот в страната, имаме удоволствието да ви поканим на нашата отчетна пресконференция, на която ще ви информираме за най-любопитните обещания, които политиците дадоха от началото на 2011 и в каква степен ги изпълниха — информация, съхранена на сайта в раздела „Истинометър“.
Освен това, ще имаме удоволствието да ви представим нововъведенията на сайта, позволяващи проследяването на обещанията, които политиците предстои да дадат в течение на кампаниите за местните и президентските избори тази есен.
Не на последно място, ще си поговорим и за становищата, които политиците правят в публичното пространство. Запазват ли мнението си, или го променят със скоростта на „Ветропоказател“?
Разбира се, няма да пропуснем и най-важния! Премиерът! Разделът „Бойкометър“ пази записи на най-впечатляващите твърдения и обещания на г-н Борисов.
Ще ви осведомим и за въпросите, които зададохме на различни министерства и техните отговори.

25 август, 11:00, БТА

retweet Покана за пресконференция — Какво ни обещаха политиците за последната година?

Малки и големи обещания

Проектът politikat.net става все по-жив и популярен. Започнаха да се появяват и първите остро-дискусионни въпроси.

1. Има ли смисъл да се записват малки обещания? Например като това, че „до обяд ще е известно името на новия здравен министър

Нашето мнение в редакцията е, че има смисъл да се прави. Независимо колко малко или голямо е дадено обещание, фактът на спазването и неспазването му, начинът по който се прави това, специфичният „почерк“ на политика, всичко е важно за избирателя, който иска да вземе възможно най-информираното решение за качеството на управлението. Още повече, че нашите вдъхновители от Обаметъра го правят.

2. Прогнозите обещания ли са?

Нашето мнение в редакцията е, че прогнозите са обещания. Какво е прогнозата? Дадена личност застава с авторитета си зад твърдение, че определено събитие ще се случи в бъдещето. На същия принцип действат и обещанията. Когато говорим за синоптиците, които правят прогнозата за времето казваме – „синоптиците обещаха“, а те са ни дали тяхната прогноза за времето. Така че прогнозата си е обещание, просто формулирано по друг начин.

retweet Малки и големи обещания

Видео ръководство за добавяне на изявления и обещания в politikat.net

Една картинка спестява хиляди думи. За другаря Ленин най-важното изкуство беше киното. Затова, ако желаете да допринесете за politikat.net, приготвихме ви видео със специалното участие на Асен Генов и неговия макбук.

Вече можете да въвеждате информация в сайта.

retweet Видео ръководство за добавяне на изявления и обещания в politikat.net