18 Dec 2014, 3:33pm
общо
Автор: Константин Павлов

коментиране
 • С помощта на:

 • Представяне на доклад за употребата на СРС и достъп до трафични данни

  На 18–ти декември в Betahaus (ул. „Крум Попов“ 56–58) от 15:30 ще бъде представен докладът на фондация „Четиринадесети януари“ за употребата на СРС и достъп до трафични данни в България, в периода 2010–2013г.

  Статистическите данни са събирани чрез директна кореспонденция със съдилищата в България. При изготвяне на доклада Фондацията си постави следните цели:

  • Да проучи съдебната практика на българските съдилища по издаването на разрешения за употреба на СРС и достъп до трафични данни;
  • Да проучи количественото разпределение на горните разрешения по географски признак;
  • Да изследва практиката на съдилищата по предоставяне на информация по ЗДОИ;
  • Да придобие представа за добрите и не толкова добрите практики в областта;
  • Да провери дали има разминаване между статистиката получавана по линия на Народното събрание от ВСС и тази, която се получава директно от съдилищата.

  Ще разкажем опита си от комуникацията със съдилищата, плюс впечатленията си от нормативната уредба, уреждаща въпросите за СРС и трафични данни.

  Ще бъде представено и ръководството за лична цифрова сигурност, изготвено от Фондацията.

  Доклад:

  Презентация:

  retweet Представяне на доклад за употребата на СРС и достъп до трафични данни
  *име

  *e-mail

  уеб сайт

  leave a comment