30 Jun 2010, 5:30pm
общо:
Автор: Асен Генов

2 коментара
 • С помощта на:

 • Принципи на проекта “Гражданска инициатива за намаляване на политическото лицемерие”

  Принципите за работа по проекта “Гражданска инициатива за намаляване на политическото лицемерие”, които излагаме по-долу, са първоначална, работна версия, която с ваша помощ се надяваме да доразвием.

  Както казахме в началото, проектът ни е вдъхновен от Obameter. От там заимстваме и основните принципи за събиране и оценка на информацията:

  За да създадем нашия списък с обещания, нашите сътрудници преровиха стотици страници на речите на Обама, неговите телевизионни прояви, документи по позиции, и неговия предизборен сайт. В крайна сметка, дефинирахме повече от 500 обещания върху всякакви въпроси – от приключване на войната в Ирак до купуване на кученце на дъщерите му.

  За да сме сигурни, че обещанията могат да бъдет измерени, ние създадохме някои дефиниции. Ние казахме, че „Обещанието не е позиция. То е заявка за действие, чийто резултат е предмет на проверка“.

  Ние решихме да включим всичко, което влиза в нашата дефиниция, независимо от това, колко лесно Обама би спазил обещанието (Ние чувстваме, че не можем да пренебрегнем обещание, само защото е лесно за постигане.) Ето защо вие ще намерите доста на брой такива „фасулски работи“, обещания които Обама със сигурност ще изпълни. Те включват някои много общи, като „Създаване на стратегия за управление на горските пожари“ или пък планът за „Допълнителен персонал, инфраструктура и технология“ покрай държавната граница на САЩ.

  Но също вие ще откриете, че много обещания ще са по-трудни за изпълнение, и ще са трудни за оценка, като например „да се привлекат повече лекари в селските райони“.

  Ние проверяваме пълното обещание, не само заглавието което се появава в нашето резюме. Всички наши обещания цитират източника, така че можете да видите пълното обещание в неговия контекст“.

  Съществуват шест нива на Обаметъра. Първите три осигуряват по-широка картина къде Обама има прогрес, последните три показват дали обещанието е спазено.

  Ние решихме да го напишем някак по-систематизирано и затова стигнахме до следните идеи за съдържанието в сайта:

  • Обективност
   • Публикуваната информация трябва да е обективна и доказуема. Потребителите трябва да подкрепят своя запис в базата данни с конкретен цитат, изображение, аудио или видео материал, по начин, който:
   1. не противоречи с условията на авторите и правоносителите;
   2. изцяло и ясно обяснява позицията на наблюдаваната личност;
   3. ясно описва ангажимента, който наблюдаваната личност е поела.
  • За приемливи цитати се допускат:
   • цитати от авторитетни медии, блогове, официални становища на държавни институции и други институции ( декларации, отговори на запитвания, молби, жалби и т.н.);
   • текстове от печатни медии, с линк към оригиналната публикация, ако изданието е достъпно и онлайн;
   • ако изданието не е достъпно онлайн, се публикува сканирано изображение на материала, дублирано с текстов цитат на релевантния материал, и се посочват – името на изданието, броя, датата на издание и страницата от която е взет съответният цитат;
   • аудио-материали, от изказвания по радиостанциите, както и линк към съответния онлайн архив, ако радиото разполага  с такъв. Ако е необходимо се посочва се точното време от началото на записа, когато е съответният цитат, който се дублира с текст в материала;
   • видео-материали от телевизиите, както и линк към съответния онлайн архив, ако телевизията разполага с такъв. Посочва се точното време, когато се прави съответното изказване, който се дублира с текст в материала;
   • Цитатът трябва да е коректен и да не е изваден от контекста, тълкуването на цитата е допустимо само според законите на логиката и здравия разум.
  • Безпристрастност
   • Информацията, публикувана в проекта, няма за цел да дава оценки за наблюдаваната личност, институция или колективен орган на управление, а само за степента на съответствие на поетите обещания и заявените намерения и последващия резултат. Целта, която си поставяме, работейки по проекта, е да съставяме цялостна непредубедена картина за политическата среда, която да помага на ползвателите на проекта да си изграждат собствено мнение по разглежданите въпроси и личности.
   • Ако дадено твърдение/обещание може да се тълкува по повече от един начин, то се разглеждат всички варианти.
  • Надпартийност
   • Проектът няма за цел да пропагандира за или против която и да било политическа сила или идеология. Обект на изследванията му са политици от целия политически спектър, държавни служители, членове на колективни управителни органи и различни институции. Единственото ограничение е, обсъжданите въпроси да представляват обществен интерес.
   • Модераторите на проекта взимат окончателно решение дали обсъжданият въпрос представлява обществен интерес.
  • Свободно съдържание
   • Цялото съдържание в сайта, добавено от потребителите, е предмет на свободен лиценз – Криейтив Комънс Признание – Без производни произведения 3.0., защото смятаме, че този лиценз дава най-добрия баланс на творческа свобода и правата на авторите.
   • Съдържанието на цитираните материали от медиите е според индивидуалния лиценз на всяка медия.
  • Отворени формати
   • Цялото съдържание, и особено цитатите от различни медии да бъдат по възможност предоставяни в отворени формати. Изключения се приемат само в краен случай
  • Източници
   • При ползване на материали и цитати от външни за проекта източници, внасянето им в проекта следва тези материали да са достъпни при условия, съвместими с лицензионните условия на проекта и употребата им да е в съответствие със законите в Република България, по специално ЗАПСП.

  По-горе става дума само за съдържанието в сайта. Как мислите, дали сме на прав път?

  retweet Принципи на проекта Гражданска инициатива за намаляване на политическото лицемерие